Laissez Passer לסה פסה: זו היתה השנה שהיתה

יום ראשון, 9 בדצמבר 2007

זו היתה השנה שהיתה

האגודה לזכויות האזרח פירסמה היום את "תמונת מצב 2007", הדו"ח השנתי על מצב זכויות האדם בישראל. בדו"ח, שחיברה טל דהן, גם פרקים שעוסקים במעמד אזרחי בישראל, במהגרי עבודה ובפליטים. מומלץ. הזדמנות לקבל תמונה מקיפה ומעודכנת על מה שקרה כאן בשנה האחרונה בעניינים של הגירה ושל מעמד.