Laissez Passer לסה פסה: התרשמות בלתי אמצעית

יום שישי, 21 בדצמבר 2007

התרשמות בלתי אמצעית

השופט נסים ישעיה מבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב בחר לקנח את פסק דינו בעניינם של שניים – אזרחית מולדובה ואזרח ישראלי – בהבהרה מה מצופה מעותרים, הטוענים שהם בני זוג, בבואם לבית המשפט.

העותרים, אילינה ג'יליזגלו ואנטון נזונוב, נישאו בנישואי פרגוואי. חודש לאחר מכן נעצרה ג'יליזגלו בגין שהייה שלא כדין בישראל. עם מעצרה סיפרה שהיא בת זוג לאזרח ישראלי. משרד הפנים ערך שימועים לג'יליזגלו ולנזונוב, והתרשם שמדובר בנישואין פיקטיביים, שנועדו לאפשר לג'יליזגלו "לזכות במעמד לשהיית קבע בישראל מכח נישואיה, כביכול, עם אזרח ישראלי."


השופט ישעיה בחן את השימועים שנערכו לעותרים, והחליט לקבל את עמדת משרד הפנים ולדחות את העתירה לביטול צו הגירוש שהוצא נגד ג'יליזגלו ולהסדרת מעמדה בישראל. ואולם, בכך לא סגי. את פסק דינו חתם השופט ישעיה בהתרשמותו האישית מן הקשר בין העותרים:

"באמרת אגב אציין, כי אף אני התרשמתי כי מדובר בקשר פיקטיבי ולא אמיתי בין שני העותרים. מצפה הייתי מבני זוג המקיימים קשר קבוע של זוגיות, להפנות מבטים האחד לעבר משנהו, אם לא חיוכים או הבעות רגשיות יותר, בעת שהם נפגשים באולם ביהמ"ש, לאחר שלא התראו, מן הסתם, תקופה ארוכה בשל שהיית העותרת במשמורת, או במעצר. הבחנתי, כי השניים כלל לא החליפו מבטים ביניהם במהלך כל הדיון והתנהגו כזרים זה לזו, אשר נקלעו לאותו אולם, אך במקרה. אין, כמובן, להתרשמותי זו כל משקל והשפעה על המסקנות והתוצאה אליה הגעתי. עם זאת, מצאתי לציין אותה, כאמרת אגב, כדי להבהיר, מעבר לנדרש, כי לדעתי המשיב לא טעה, אף לגופו של ענין, היינו כי מדובר בנישואים פיקטיביים, או בקשר זוגי שאינו קיים כלל."