Laissez Passer לסה פסה: דפוס חיים בדלני

יום שני, 18 בפברואר 2008

דפוס חיים בדלני

שוו בנפשכם: בית משפט לעניינים אדמיניסטרטיביים בצרפת אישר את החלטת משרד הפנים הצרפתי, שלא להקנות מעמד לצעיר יהודי בן עשרים ושבע, משום שבנעוריו למד בישיבה.

הצעיר ננטש על ידי הוריו בארמניה כשהיה בן ארבע וגדל בבית יתומים. בגיל שתיים עשרה הגיע בגפו לצרפת כדי ללמוד בישיבה. כשמלאו לו שמונה עשרה החליט לנהל אורח חיים חילוני. הוא עזב את הישיבה, והחל ללמוד מחשבים. הצעיר הגיש בקשה להסדיר את מעמדו על פי החלטת ממשלת צרפת, להסדיר את מעמדם של ילדים שגדלו ובגרו בצרפת, ואולם בקשתו נדחתה, משום שבנעוריו למד בישיבה. בית המשפט הצרפתי דחה את עתירתו נגד החלטת משרד הפנים הצרפתי. "על מנת לבדוק את זיקתו האובייקטיבית של הילד לצרפת", פסק בית המשפט, "נקבע בהחלטת הממשלה תנאי, לפיו עליו ללמוד בבית ספר בצרפת, תנאי שנועד לבחון את התערותו בחברה הצרפתית. העותר לא עמד בתנאי זה. שש שנות לימודיו בישיבה אינן מלמדות על התערות אלא על דפוס חיים בדלני."

שיוויתם בנפשכם? ובכן, בית המשפט לעניינים אדמיניסטרטיביים בצרפת לא אישר החלטה שכזו של משרד הפנים הצרפתי מעולם. לעומת זאת,
בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (השופט נעם סולברג), אישר את החלטת משרד הפנים הישראלי, שלא להקנות על פי החלטת הממשלה מעמד בישראל לאדם צעיר, שאלה הן בדיוק נסיבות חייו, להוציא תיקון אחד: לא בישיבה הוא למד בנעוריו, אלא בסמינר של הכנסיה הארמנית בירושלים.