Laissez Passer לסה פסה: מעבר לחוצפה

יום שבת, 24 במאי 2008

מעבר לחוצפה

שלטונות סין נוהגים לומר, שאדם שמבקר את כיבוש טיבט, מעליב את רגשותיו של העם הסיני. מי שמעליב את העם הסיני – לא יכול להיכנס לסין. בסוף השבוע האחרון למדנו, שלא רק את הסינים אסור להעליב.

אתמול, ביום שישי לפנות בוקר, נעצר ד"ר נורמן פינקלשטיין, סופר ואיש אקדמיה אמריקאי, עם הגיעו לישראל. הוא תושאל במשך מספר שעות בנתב"ג, ולאחר מכן הוחלט לגרשו מישראל. הטעם לגירוש הוא "נסיבות בטחוניות". פינקלשטיין, יהודי בן לניצולי שואה, הוא ממבקריה החריפים של מדיניות ישראל בשטחים הכבושים. בפרסומיו ובהרצאותיו הוא מוחה על השימוש, שנעשה לטעמו, בזכר השואה להצדקת מדיניות ישראל, ועל האופן בו מוצגים מבקריה של ישראל כאנטישמים. ספרו האחרון נקרא "Beyond ChutzpAah" ("מעבר לחוצפה"). הבוקר, למעלה מ-24 שעות לאחר שנחת בישראל, במהלכן הוחזק במעצר בנתב"ג, גורש פינקלשטיין לארה"ב.

בשנים האחרונות נאלצנו להתרגל לגירוש מיידי של מי שמוצאם ערבי ושל בני משפחה של תושבי השטחים הכבושים, לסילוקם של פעילי שלום ופעילי זכויות אדם ולהתנכלות לעיתונאים. כעת הגיע תורם של מי ש"סתם" מעצבנים את ישראל.

האגודה לזכויות האזרח (שבה אני עובד) גינתה את מעצרו ואת גירושו של פינקלשטיין בחריפות. ההחלטה למנוע מאדם להביע את דעותיו על ידי מעצרו וגירושו היא מאפיין של משטר טוטליטרי. מדינה דמוקרטית, שחופש הביטוי הוא נר לרגליה, אינה מסתגרת בפני ביקורת או רעיונות שאינם נוחים לרשויותיה, אלא מתמודדת עימם באמצעות דיון ציבורי.
גרסה מורחבת של הדברים פורסמה ב-ynet ב-1.6.2008