Laissez Passer לסה פסה: רישיון לארח

יום שישי, 27 ביוני 2008

רישיון לארח

משרד הפנים הבריטי מבקש לקדם יוזמה חדשה: אזרחים ותושבים בריטים, המזמינים קרובים מחו"ל לבקרם, יהיו אחראים ליציאת קרוביהם עם סיום אשרת הביקור. קרובים, על פי משרד הפנים הבריטי, כוללים גם בני זוג וילדים. אם הקרובים לא יצאו במועד, יהיו חשופים הספונסרים הבריטים, שהזמינו אותם, לקנסות בשיעור של 5,000 פאונד ולעונשי מאסר. במקרים חמורים של סיוע לשהייה שלא כדין עונשי המאסר יכולים להגיע ל-14 שנים.

בישראל אין מענישים את מי שמשמש ספונסר לקרוביו, ששוהים בישראל שלא כדין, ובלבד שהקרובים אינם פלסטינים. מי שמלין, מעסיק או מסיע פלסטיני תושב השטחים הכבושים, השוהה בישראל ללא היתר – אף אם מדובר בקרוב משפחתו – עובר עבירה שעונשה מאסר.

כך ארע, למשל, לאשרף אבו הרשיק, אזרח ישראל. הוא נתפס על ידי המשטרה ברכבו בשעת מפגש רומנטי עם זוגתו, תושבת השטחים, שלה הוא מתעתד להינשא. אבו הרשיק הועמד לדין, ובית משפט השלום הרשיעו, וגזר עליו מאסר בפועל לתקופה של 21 ימים בתוספת מאסר על תנאי וקנס בסך 1,000 ש"ח. בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו. בית המשפט העליון פסק, שיש לבדוק אפשרות שירצה את עונש המאסר בדרך של עבודות שירות.