Laissez Passer לסה פסה: יונתן נוסע

יום חמישי, 31 ביולי 2008

יונתן נוסע

יונתן נוסע מחר לשנה ללימודים בניו-יורק, ואני כבר מתגעגע. מאוד. הוא ימשיך ללוות אותנו כאן בבלוג, וישתדל לכתוב לפחות פעמיים בחודש. הצטרפו בשירה ובהמהום: