Laissez Passer לסה פסה: סטודנטים לכודים בעזה

יום ראשון, 10 באוגוסט 2008

סטודנטים לכודים בעזה

מאת: איתמר שחר, גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע

מאות סטודנטים תושבי רצועת עזה התקבלו ללימודים באוניברסיטאות בחו"ל, אך למרות שפתיחת שנת הלימודים האקדמית הולכת ומתקרבת הם אינם יכולים להגיע ללימודיהם כתוצאה מהסגר שמטילה ישראל על הרצועה מאז יוני 2007. למרות שלאחרונה איפשרה ישראל את יציאתם מעזה של סטודנטים בודדים - מאות עדיין אינם רשאים לצאת מהרצועה. הסגר מעמיד את צעיריה המוכשרים של רצועת עזה, המבקשים ללמוד ולתרום לחברתם, בסכנה של הפסד מקומותיהם באוניברסיטאות בחו"ל. מימוש זכותם של צעירי עזה לחופש תנועה ולגישה לחינוך יכול לשמש פתח לבניית עתיד טוב יותר באזורנו – גם לפלסטינים וגם לישראלים.

החודש הקרוב הוא ההזדמנות האחרונה לשכנע את קובעי המדיניות בישראל כי האיסור על יציאתם של סטודנטים מרצועת עזה אינו צודק ואינו מועיל לאף צד. מידע נוסף על סוגיה זו ניתן למצוא בדו"ח מחודש יוני האחרון, שפרסמה עמותת "גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע". לתמיכה ולהצטרפות לפעילות הקליקו על התמונה.