Laissez Passer לסה פסה: פוחלצים וקקטוסים

יום שלישי, 3 במרץ 2009

פוחלצים וקקטוסים

ייתכן שהם אינם בני זוג, אבל בפעם הבאה שבית המשפט דוחה את עתירתם של מי שטוענים שהם בני זוג, משום שמשרד הפנים סרב לקבל את בקשתם להסדרת מעמד על יסוד "התרשמות בינונית ומטה" מן הקשר, אנא בטובו – ידרוש ממשרד הפנים להסביר, מהי "התרשמות בינונית ומטה".
אני, לעומת בית המשפט, אינני קונה את "חוות דעתם המקצועית של עובדי מחלקת האשרות, המבוססת על ניסיון של מאות תיקים בשנה" (ומזמין להיזכר במציאות המביכה שמסתתרת מאחורי הקוד "עמדת הגורמים המקצועיים").

אולי היא צעירה ממנו; אולי אינה מכירה את כל בני משפחתו; אולי לא סיפרה למעסיקיה על הקשר; אולי לא גרה עימו בכל יום בבית משום שעבדה כמטפלת סיעודית; אבל בעניין אחד אין מחלוקת – על תחביביו היא יודעת לספר: פוחלצים וקקטוסים. ואם זו אינה אינטימיות שמעידה על הקשר, אזי זוגיות מהי?