Laissez Passer לסה פסה: אין לאן ללכת

יום שני, 6 באפריל 2009

אין לאן ללכת

כתב העת Forced Migration Review הקדיש את גליונו האחרון למחוסרי אזרחות. במסגרת המאמרונים שבגליון כמה מלים מטעמי תחת הכותרת "אין לאן ללכת" על מחוסרי אזרחות בישראל: מיהם; מה המשמעות של היות אדם מחוסר אזרחות בישראל; כיצד מייצרת ישראל מחוסרי אזרחות; ומה אינה עושה כדי להפחית את מספרם.


למחוסרי האזרחות אין לאן ללכת, אבל אני הולך לי לזמן מה. הגיעה השעה לנוח גם מהבלוג (טונות של עבודה העסק הזה, מה אתם יודעים). אשוב לדווח בחודש מאי. חג חירות שמח!