Laissez Passer לסה פסה: סוחרים בדמוקרטיה

יום ראשון, 23 באוגוסט 2009

סוחרים בדמוקרטיה

אלי ישי, שר הפנים, ודני סימן, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית, סוחרים בדמוקרטיה, וזה חמור הרבה יותר מכל האשמה בסחר באיברים. הגזירה החדשה: עיתונאים שבדים – ראוס.

כבר כתבתי על כך, ובאמת שאין לי מה להוסיף.