Laissez Passer לסה פסה: צרעת

יום ראשון, 9 באוגוסט 2009

צרעת

התורה מספרת על משה רבינו, שנשא אישה אפריקאית - "כושית", בלשון התורה. הדבר לא נשא חן בעיני אחותו, מרים, אשר דיברה סרה בנישואין עם "האישה הכושית" עם אחיהם אהרן. "והאיש משה", כך ספר "במדבר" פרק י"ב, "ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה", לא פצה את פיו. ירד הקב"ה בעמוד הענן לתבוע את עלבונו של משה, נזף במרים ובאהרן, ובטרם הלך, הותיר את סימני חרון אפו: "והנה מרים מצורעת כשלג". משה ביקש על אחותו, וריבון העולמים, אשר "ירוק ירק בפניה", הודיע שהוא יעביר מחלתה מעליה רק אחרי ש"תכלם שבעת ימים" ו"תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה".

שמעתם שם ביחידת עוז ובמשרד הפנים? כלימה תכסה את פניכם.

(עוד על כך: מי כאן המצורע? (רוני לינדר-גנץ, דה מרקר, 12.8.2009); האמת מאחורי חולה הצרעת בהרצליה (רן כהן, ווי-נט, 11.8.2009))