Laissez Passer לסה פסה: המוקד בן עשר

יום שני, 9 בנובמבר 2009

המוקד בן עשר

מזה כמה שנים יש לי הזכות להיות חבר הועד המנהל של מוקד סיוע לעובדים זרים, ולעבוד עם צוות המוקד ועם מתנדביו. זה נראה כאילו הוא כאן מאז ומתמיד - מוביל, נאבק, משפיע, משנה ומעצים - אבל המוקד בסך הכל בן עשר, והיום חגג את יום הולדתו. אני כל כך גאה בו - בפועלו, בסגנונו, במאמציו ובהישגיו - אוהב ומתרגש.

הבוקר פרסם המוקד דו"ח סיכום חגיגי שמספר את סיפורו ואת סיפור מאבקם של מהגרות ומהגרי העבודה, קורבנות הסחר, מבקשי המקלט והפליטים בעשור האחרון. ממליץ לעיין בו (ובידיעות החשובות שהמוקד אחראי להן היום).