Laissez Passer לסה פסה: הולכות ונשלמות ההכנות לחג

יום שבת, 17 באפריל 2010

הולכות ונשלמות ההכנות לחג

אני, מבקש המקלט מאריתריאה, ללא מעמד, ללא אישור עבודה, ללא תנאים סוציאלים, ללא ביטוח בריאות, ללא משפחה וללא כבוד, יוצא לרגע מהמטבח, או מהמחסן, או מחדר הכביסה, ותולה את דגל המדינה בחזית המסעדה, בית הקפה, הסופרמרקט והמלון הקרובים לביתכם. לתפארתכם ולתפארת מדינת ישראל.