Laissez Passer לסה פסה: שוו בנפשכם

יום שבת, 8 במאי 2010

שוו בנפשכם

בכל פעם שאני מדבר בפני פקידים של משרדים ממשלתים ובפני פרקליטים אני מבקש מהם: שוו בנפשכם את העלילה הדמיונית הבאה.

השנה היא 2015. המצב הכלכלי בישראל קשה מנשוא. אין פרנסה. יש אפשרות תעסוקתית דומיננטית אחת: עבודה בשירות המדינה. כדי לעבוד בשירות המדינה יש לשלם הון עתק למאכערים. לצורך כך, אנשים משעבדים את רכושם ואת רכוש קרוביהם, ונוטלים על עצמם התחייבויות כלכליות עצומות, שאותן ישיבו רק באמצעות עבודה של מספר שנים בשירות המדינה.

העבודה בשירות המדינה מוגבלת ומפוקחת מאוד. אפשר לעבוד בשירות המדינה חמש שנים ושלושה חודשים בלבד בתנאים נוקשים. הרציונאל של העסקה בשירות המדינה הוא יעילות כלכלית. כלומר, המדינה מביאה בחשבון אך ורק את התועלת שהיא מפיקה מן העבודה. שום שיקול אחר אינו בא בחשבון. פרקטיקת ההעסקה בשירות המדינה מבוססת על מלחמה באפשרות שהעובדים ירכשו קביעות. הבסיס הנורמטיבי לכך הוא ריבונות המדינה. זהו כלל גדול במשפט העמים: המדינה רשאית להחליט את מי היא מכניסה למשרדיה ובאלו תנאים. מי שהתנאים אינם מקובלים עליו – שלא יבוא לעבוד בשירות המדינה. לאף אדם אין זכות קנויה לעבוד בשירות המדינה.

סיימתם את לימודיכם, נטלתם הלוואות ענק בריבית רצחנית, שילמתם והתקבלתם לעבודה במשרד החינוך. בוקר אחד של חודש מאי 2015, ועל המשרד פושטים מפקחים של "רשות עובדי המדינה". מהר מאוד מתברר, שאמרכל המשרד לא העביר בזמן את הרשימות השמיות של העובדים למשרד האוצר, ולא ערך במועד איזון של ההיתרים לשנה זו. משום כך, למשרד החינוך יש 50 עובדים מעל למספר ההיתרים, והמפקחים של רשות עובדי המדינה עוצרים 50 מכם באופן שרירותי.

יחד עימכם בניידת עוד עובדי מדינה. שמואל ממשרד החקלאות נתפס כשהוא מחלטר בערבים כגנן. לעובד מדינה אסור לעבוד אלא בשירות המדינה. את הפרוייקט של דפנה ממינהל מקרקעי ישראל הוחלט לסגור. המינהל הזמין את רשות עובדי המדינה לקחת אותה. ראובן הושאל ממשרד התקשורת למשרד המדע בניגוד לנהלים, ולא בידיעתו. לכן נעצר. על ציפי ועל דני ממשרד המשפטים הלשינו, שהם מנהלים קשר רומנטי. אסור לעובדי מדינה ליצור קשרים רומנטיים, וחלילה להקים משפחה. הם עלולים לבקש קביעות. אודליה ממס הכנסה נעצרה משום שהיא בחודש השמיני להריונה. היא תשוחרר בתוך שבועיים, אבל תעוף מיד משירות המדינה, לפי "נוהל הטיפול בעובדת מדינה בהריון". מוטי ממחלקת מיסוי מקרקעין חזר לא מזמן מחופשה ללא תשלום בת שנה. הוא סעד את אביו, עד שזה נפטר. לפני שבוע ניתן פסק דין של השופט רובינשטיין בבית המשפט העליון, אשר קבע שיש לחשב את תקופות ההעסקה של עובדי מדינה "ברוטו", ולא "נטו", וזאת כדי למנוע קביעות. כלומר, שנת החופשה של מוטי נספרת במניין התקופות. יוצא שהוא עבר את מכסת החודשים המותרת, ולכן הוא נעצר. הרצל ממשרד הביטחון ליקט רכיכות לאקווריום בביתו בעת חופשה באילת, ונתפס על ידי פקחי רשות שמורות הטבע והגנים. אפשר להעמיד אותו לדין ולקנוס אותו על כך, אבל הוחלט לבטל את היתר העסקתו, והוא יבלה בכלא ארבעה חודשים, לפני שייזרק משירות המדינה. בניידת עוד כמה עובדים, שהוזמנו לעבוד בשירות המדינה, ואולם לא נמצאה עבורם תעסוקה, ומשום כך לא משולם להם שכר. הם נתפסו כשהם עובדים, בלית ברירה, לפרנסתם מחוץ לשירות המדינה, ונעצרו.

נעצרתם במרכז הארץ, ואפשר היה לקחת אתכם מיד לכלא "גבעון" ברמלה, אלא שהניידת צריכה לעשות עוד כמה סיבובים, ולעצור עוד עובדים בבאר-שבע. בעודכם בניידת אתם שומעים ברדיו את הג'ינגלים החדשים של רשות עובדי המדינה, שהיא מאוד גאה בהם: "עובדי מדינה ואבדה המדינה", ו"עוד עובדי מדינה, ואין עוד מדינה". שר האוצר מתראיין לתכנית אקטואליה, ומדבר על עובדי המדינה שמשחיתים את השירות הציבורי. הוא מדבר על תופעה שיצאה מכלל שליטה, ומשתמש בדימויים מעולם אסונות הטבע, שכוללים המון מים: הצפה, שיטפון, מבול, צונאמי.

אתם מבלים בכלא כמה שבועות. המעצר אמור לשרת תכלית אחת ויחידה: לשלוח אתכם חזרה למקומות שמהם באתם, ולהבטיח שלא תשובו לשירות המדינה. ואולם, יש זילות מוחלטת של החירות. אתם מצליחים לגרד כמה גרושים, ושוכרים עורך דין, מאלה שמסתובבים בכלא. הוא מגיש עבורכם עתירת שטאנץ, כמוה הגיש מאות פעמים. אין לכם מושג מה הוא טוען בשמכם.

לדיון בעניינכם בבית המשפט מביאים אתכם כשאתם כבולים בידיים וברגליים. השופטת צועקת על עורך הדין שלכם: "אין זכות קנויה, אין זכות קנויה". נציג המדינה שולח לעברכם מבט מתנשא ומזלזל, ומטיח בכם שאתם לא תמי לב, ושעשיתם דין לעצמכם. הוא מזהיר את השופטת מהשלכות הרוחב שתהיינה אם תתקבל העתירה.

השופטת מאשרת את ההחלטה לזרוק אתכם משירות המדינה. תשובו לכלא עד שההחלטה תמומש. פסק הדין הוא שרירותי, משום שהשופטת באולם שליד דווקא מחליטה לאפשר לכמה עובדים לשוב ולהשתלב בשירות המדינה, "לפנים משורת הדין". היא מחזירה גם אותם לכלא, על מנת שנציגים של משרדי הממשלה יוכלו לבוא ולהחליט האם הם רוצים בהם. הכלא הוא בקו"ם לעובדי מדינה. שירות תעסוקה.