Laissez Passer לסה פסה: והערב: דוקודרמה

יום רביעי, 18 באפריל 2012

והערב: דוקודרמה

יחידת הטיפול במבקשי מקלט של רשות האוכלוסין וההגירה דחתה את בקשת המקלט של אנה פרנק בקובעה: "לא נשקפת לה סכנה. יכולה להסתתר בעליית הגג".