Laissez Passer לסה פסה: עברי פי פחת

יום שלישי, 28 באוגוסט 2012

עברי פי פחת

אברי גלעד פטפט את עצמו לדעת בעניין מבקשי המקלט בישראל ביום ראשון בגלי צה"ל. הקשיבו לתכנית "המילה האחרונה" (בה אברי גלעד, ימני חילוני, מתווכח עם ימני דתי) מיום 26.8.2012 החל מהדקה השמינית. שלוש הנקודות של גלעד:

1. עצוב שמתו דרום סודנים שהיו בישראל לאחר שגורשו. אי אפשר להתנער מזה. הם היו כאן והיו חלק מחיינו. אי אפשר לפטור את זה באמירה שאנחנו לא יכולים לפתור את בעיות העולם.

2. הדרום סודנים הם בכלל לא הבעיה. הבעיה האמיתית היא האריתראים. האריתראים הם מכה. כל התקיפות המיניות זה אריתראים. כל יום שומעים על אריתראי שאונס. פשוט להעיף אותם מכאן. אנחנו נממן עכשיו את הבעיות של האריתראים?

3. אני מדבר כמה שפחות בסיסמאות. להכניס ילדי "מסתננים" למערכת החינוך זה רעיון מטורף (גילוי נאות: רעיון שבו היינו מעורבים עד צוואר). מה הם ילמדו בחודש החגים? ומי שמשווה בין קליטה שלהם לקליטה של ילדים אתיופים גורם להזרה של ילדי אתיופיה. רק בגלל שהם באותו צבע הם אותו הדבר? מי שמשווה (כלומר שופטי בית המשפט העליון אורי שוהם וסלים ג'ובראן) הוא "מנוול".

האזנה נעימה.