Laissez Passer לסה פסה: Lost in Translation

יום שלישי, 7 באוגוסט 2012

Lost in Translation

אי אפשר לראות זאת במהדורה האלקטרונית של "הארץ", אבל אפשר לראות זאת במהדורה המודפסת - בעמוד 8 למהדורה המודפסת התפרסמה הבוקר ידיעה על גל מעצרים של מהגרים ביוון. מדובר בתרגום של ידיעה שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות אי-פי. באחת מכותרות המשנה במהדורה המודפסת של "הארץ" נעשה שימוש במונח "מסתננים". אין צורך לציין שהידיעה באי-פי לא כללה מונח מקביל באנגלית אלא דיברה על היותה של יוון נקודת כניסה ל"מהגרים בלתי חוקיים" (illegal immigrants). גם המונח שהשתמשה בו סוכנות אי-פי הוא בעל מטען בעייתי, שאינו מתייחס לאקט לא חוקי (ההגירה) אלא לאנשים "לא חוקיים" (המהגרים), אבל הוא בעל פירוש ומטען שונים לחלוטין מן המונח "מסתננים".
תרגום לעולם לא יהיה נקי ואובייקטיבי. תרגום הוא תמיד יצירה, שבה המתרגם עושה בחירות חברתיות ופוליטיות, אף אם הוא מסרב להכיר בכך. אולם האופן בו מתרגם ישראלי ממיר בטבעיות את המילים illegal immigrants ל"מסתננים" מצביע בעיקר על ההצלחה המסחררת של משרד הפנים להחדיר בשנים האחרונות לשיח בישראל את המונח. החדרתו של המונח לשיח בישראל, אולי כמו החדרתו של כל מונח, היא לא אקט תמים של השרשת מונח "ניטראלי", שרק משמש לתיאור אקט. גם היא משמשת כדי להביא לכך שכל שיחה או החלפת אינפורמציה אודות האוכלוסייה "ההיא" תהיה תמיד טעונה במשמעויות האפלות של המונח "מסתננים". במונח "מסתנן" בשיח בישראל כבר לא נעשה שימוש כפועל, אלא כשם תואר. הוא כבר אינו מייצג פעולה שביצע אדם, אלא את כל ישותו של האדם. כשמתרגם מקצועי, שמחזיק לכאורה בידע ה"נכון" אודות השפות העברית והאנגלית, ממיר את המילים illegal immigrants ב"מסתננים", אין ספק שהליך ההטבעה של המונח הצליח למשרד הפנים, ובגדול.

כעת נותר רק לשאול מה רצוי יותר – לעקור את השימוש במונח זה, או לעשות בו שימוש ולמלא אותו בתוכן אחר (עייני ערך "קוויר").