Laissez Passer לסה פסה: 972+

יום רביעי, 7 בנובמבר 2012

972+

עודנו נרגשים מן הניצחון ונושמים לרווחה, השקנו את ערוץ הבלוג באנגלית במסגרת המגזין 972+. תודות לנועה לנועם על היוזמה, ולאורנה על התרגום. מעתה הפוסטים יפורסמו גם באנגלית, ואובמה יוכל לקרוא וליישם סוף סוף את הבטחתו מלפני ארבע שנים - לקיים רפורמה מקיפה במדיניות ההגירה.