Laissez Passer לסה פסה: רפורמה

יום שלישי, 29 בינואר 2013

רפורמה

משהו מתחולל שם. המפלגה הרפובליקנית התחילה להבין שללא קולות ההיספאנים לעולם לא תצליח לחזור לשלטון. כך הולכת ונולדת לה רפורמה בחקיקת ההגירה של ארה"ב.

בתחילת השבוע, ברגע נדיר של שיתוף פעולה (אינטרסנטי, כמובן, לא אידיאולוגי, אבל שיהיה) בין ארבעה סנאטורים רפובליקנים וארבעה סנאטורים דמוקרטיים, הוצגה הסכמה על קידום משותף של חקיקה שתיצור מסלול התאזרחות למהגרים השוהים בארה"ב ללא היתר ושתאפשר להסדיר את מעמדם של 11 מיליון "שוהים שלא כדין".

במקביל, לפני מספר שעות נשיא ארה"ב אובמה נשא נאום בתיכון בנבאדה, כשרבים בקהל הם נערים ונערות השוהים בארה"ב שלא כדין, בו הציג תכנית משלו לרפורמה בהגירה. הוא הזכיר שכל קבוצת מהגרים שאי פעם הגיע לארה"ב נתפשה כאיום אך התגלתה כברכה, ושמהגרים רבים השתתפו בכתיבת סיפורה של ארה"ב. והוא הזכיר:

"The closer we get the more emotional this debate is going to become."