Laissez Passer לסה פסה: שלוש תרועות חצוצרה

יום שני, 15 באוקטובר 2007

שלוש תרועות חצוצרה

במסעם אל הים הדרומי הגיעו קונרד, הדוד והסוס – חבורת "שלושים וחמישה במאי" של אריך קסטנר – למצודת ענק מימי הביניים. בינם לבין המצודה הפריד חפיר מלא מים. קונרד הציע לצלצל בפעמון, אבל הסוס צחק ואמר שאין פעמונים למצודות. "לאחר חיפוש קצר הם מצאו על החפיר שלט קטן ועליו היה כתוב: 'מצודת 'העבר הנהדר'. לשם כניסה נא להשמיע שלוש תרועות חצוצרה. על החתום: מפקד המצודה'. 'מניין לכל הרוחות אנחנו אמורים לקחת עכשיו שלוש תרועות חצוצרה?', שאל בכעס הדוד, 'למה בכל מעבר גבול עורמים קשיים כאלה על בני אדם?'"

אכן, שאלה. שאלה שאלה. אחת מיני שאלות רבות וקשות, בהן אנו הופכים מזה זמן. בשנים האחרונות חלקנו את הגיגינו בעניינים של הגירה ושל מעמד עם המקורבים לנו באגודה לזכויות האזרח בישראל, במוקד סיוע לעובדים זרים ובארגוני זכויות אדם אחרים. איננו זוכרים האם היה זה הקהל הביתי שמאס בנו, שמא נדמה היה לנו דווקא שהציבור צמא לדיון. מכל מקום, הגיעה העת להרחיב את המעגל.

אנו מזמינים לדיון על הגירה ועל מהגרים ועל מעמד בישראל. הכניסה חופשית. ויזה לכולם.

נשמח לארח כותבים וכותבות. שילחו אלינו פוסטים (כתובות המייל שלנו למעלה משמאל), ונשקול בחיוב לפרסמם.