Laissez Passer לסה פסה: צבא הגירה לישראל

יום רביעי, 31 באוקטובר 2007

צבא הגירה לישראל

רב פקיד יעקב גנות, המנהל הטרי של מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, שיתף אתמול את ועדת הפנים של הכנסת בתכנית שהגה להרמת המורל של פקידי המינהל: הוא ילביש אותם מדים. זהו איש המשטרה ושירות בתי הסוהר שהצהיר עם פרישתו מן השירות: "אני פושט מדים והופך לאזרח". בקרוב בלשכת משרד הפנים ליד הבית: טופסאי ראשון איציק מנפיק תעודות לידה, ודרכונאית משנה ציפי מחלקת אשרות.