Laissez Passer לסה פסה: 300 מיליארד דולר

יום שלישי, 20 בנובמבר 2007

300 מיליארד דולר

כ-300 מיליארד דולר בשנה שולחים מהגרי עבודה למדינותיהם. יותר מפי שלושה מסיוע החוץ האמריקאי לעולם כולו. הסכומים שנשלחים מהווים מעל ל-30 אחוזים מן התמ"ג בחלק מהאיזורים בעולם. 80 אחוזים מהכספים ואולי אף יותר משמשים לתשלומים מיידיים עבור מזון, הלבשה, דיור, חינוך ופנאי. את היתר – כ-60 מיליארד דולר – חוסכים או משקיעים. אחד מכל עשרה אנשים ברחבי העולם הוא נהנה ישיר מכספים ששולחים הביתה מהגרי עבודה.