Laissez Passer לסה פסה: פאניקה ברחובות לונדון

יום שישי, 30 בנובמבר 2007

פאניקה ברחובות לונדון

למוריסי, סולן הסמית'ס, צמחוני אדוק ולוחם למען זכויות בעלי החיים, לא היתה כנראה אף פעם חיבה רבה למהגרים. הוא עלב בשיריו במהגרים מאסיה, וצוטט כמי שאמר: "אני לא שונא פקיסטנים, אני פשוט מאוד לא מחבב אותם". במהלך השנים יוחסו למוריסי עוד מספר התבטאויות גזעניות ולאומניות, ומגזין המוזיקה NME, שבשנותיה הגדולות של הסמית'ס נחשב לעיתון הבית של הלהקה, החליט בשנת 1992 להחרים את מוריסי.

מוריסי מחה נגד הכוונות שיוחסו לו ואף השתתף במספר אירועים נגד גזענות. בשנים האחרונות החרם הוסר, מוריסי התפייס עם NME, והמגזין חזר לדווח עליו ולראיין אותו.

עד לשבוע האחרון. מוריסי, שמתגורר כיום באיטליה, התראיין ל-NME, והיכה במהגרים לבריטניה.


"בריטניה סובלת מפיצוץ של מהגרים", אמר מוריסי לעיתון. "המונים מתדפקים על שערי אנגליה, וכל אחד יכול לבוא", הוסיף. "ככל שיש יותר מהגרים התעשייה הבריטית הולכת ונעלמת", חיווה מוריסי את דעתו. מוריסי קונן על כך שיש אזורים בלונדון, שבהם אנשים דוברים "בכל מבטא שאפשר למצוא תחת השמש", זולת מבטא אנגלי. "מדינות אחרות שומרות על צביונן", הסביר מוריסי את משנתו, "מאנגליה נותר רק זכרון".

גם הפעם טרח מוריסי להדגיש שהוא אינו גזען, וגרס שעצם הדיון בכך הוא מגוחך.
לאחר פרסום הראיון הודיע שיתבע את NME.