Laissez Passer לסה פסה: בכספת

יום חמישי, 3 בינואר 2008

בכספת

אתמול הרציתי בפני סטודנטים במכללה בצפון הארץ. מדובר בסטודנטים שחלקם עובדים או יעבדו בשירות המדינה.

לאחר ההרצאה ניגשה אליי אחת הסטודנטיות, וסיפרה שעבדה בעבר בלשכה של משרד הפנים. היא שאלה, האם אני מכיר דו"ח בשם "המיניסטריון", שפרסמה האגודה לזכויות האזרח לפני מספר שנים על אודות הפרת זכויות אדם בידי מינהל האוכלוסין במשרד הפנים. השבתי לה שכתבתי את הדו"ח.

הסטודנטית סיפרה, שכשעבדה בלשכת משרד הפנים מצאה את הדו"ח קבור בכספת של הלשכה - שם שומרים את הכסף ואת החומר הסודי. היא קראה את הדו"ח, ושכשעזבה את משרד הפנים לקחה אותו איתה למזכרת.