Laissez Passer לסה פסה: אתם מדינת חוק וזו הבעיה שלכם

יום ראשון, 20 בינואר 2008

אתם מדינת חוק וזו הבעיה שלכם

טאנדי מטאמבו עצורה מאז חודש מרץ 2007 בגין שהייה שלא כדין. מטאמבו טוענת שהיא אזרחית זימבבואה, ושאינה מוכנה לשוב לזימבבואה בשל סכנה הנשקפת לה שם, ואולם בקשתה למקלט מדיני בישראל נדחתה, לאחר שגרסתה נמצאה לא אמינה. משטרת ההגירה ומשרד החוץ אינם מצליחים להשיג לה דרכון באמצעותו אפשר יהיה לגרשה מישראל. לזימבבואה אין נציגות בישראל, ומכל מקום זימבבואה מכחישה שהיא אזרחית שלה. משרד הפנים קבע שעל מטאמבו לגלות מניין היא, ושעד שלא תעשה כן לא תשוחרר מהכלא. משרד הפנים גורס שהיא אינה משתפת פעולה עם גירושה, וזו, לשיטתו, עילה להאריך את מעצרה ללא הגבלה.

השופטת שרה גדות מבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב הורתה היום לשחרר את מטאמבו ממעצר:

"אין זה מתקבל על הדעת כי לא קיימת דרך להרחקתו של אדם השוהה בישראל שלא כדין, גם ללא הסכמתו. צודקת העותרת אשר, בדרכה שלה, טענה בבית הדין לביקורת משמורת ביום 15.3.07 כדלקמן: 'את שואלת אותי איך אצא מישראל ללא דרכון ואני לא יודעת מה לענות לך. את שואלת לאן אלך – ואין לי תשובה. אתם מדינת חוק וזו הבעיה שלכם.' בין שמדינת ישראל יכולה להרחיק את העותרת גם ללא שיתוף פעולה, אך היא איננה עושה כן במהירות הראויה, ובין שמדינת ישראל איננה יכולה להרחיק את העותרת, אפשרות שאיננה נראית לי סבירה, אין עוד מקום להחזיק את העותרת במשמורת. המשך החזקתה של העותרת במשמורת, בנסיבות העניין, איננה סבירה. אשר על כן אני מורה לשחרר את העותרת בתנאים..."
עדכון (25.6.2008): פסק דינו של בית המשפט העליון בערעור שהגיש משרד הפנים.