Laissez Passer לסה פסה: שקיות

יום שלישי, 22 בינואר 2008

שקיות

כך נראו בשבועות האחרונים משרדי מוקד סיוע לעובדים זרים:

המון שקיות. ערימות של שקיות.

אנשים טובים תרמו בגדים וצעצועים למען העצורים ב"קציעות" ולמען ילדיהם. בראשית השבוע נסעו השקיות אל הכלא.

בבג"ץ התקיים אתמול דיון בעתירת ארגוני זכויות האדם בדרישה לסגור את אגפי "הסהרונים" ב"קציעות", בהם מוחזקים הילדים באוהלים בקור המצמית של המדבר, ללא מעש, ללא תחזית לשחרור. "מה אתם מציעים במקום?", הקשו השופטים.

התמונות באדיבות עו"ד עדי וילינגר