Laissez Passer לסה פסה: קריאה לפעולה: מצב חירום במרפאה הפתוחה למהגרים ולחסרי מעמד

יום חמישי, 7 בפברואר 2008

קריאה לפעולה: מצב חירום במרפאה הפתוחה למהגרים ולחסרי מעמד

מאת: נועה קאופמן, רופאים לזכויות אדם

בשבועות האחרונים גבר בצורה ניכרת העומס על המרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם בדרום ת"א, וזאת בעקבות מספרם הגדול של פליטים ומבקשי מקלט אשר הגיעו לישראל או שוחררו לאחרונה מבתי הכלא אל הרחוב – ללא פתרון וללא לקיחת אחריות על ידי מדינת ישראל.

פליטים ומבקשי המקלט החיים בישראל אינם זכאים לשירותי בריאות ציבוריים – לא מבוגרים וגם לא ילדים – ונסמכים כמעט לחלוטין על השירותים הרפואיים שמספקת עמותת רופאים לזכויות אדם.

התפלגות הביקורים במרפאה בשנת 2007 מדגימה היטב את העלייה בחלקם של מבקשי המקלט והקטינים בקרב מטופלי המרפאה. במספרים מוחלטים מדובר על עלייה מ-121 מבקשי מקלט מטופלים בינואר 2007 ל-437 מטופלים בנובמבר 2007 – עלייה של 261%. חלקם היחסי של מבקשי המקלט והקטינים בקרב מטופלי המרפאה עלה מ-28% בחודש ינואר ל-69% בחודש נובמבר. מאז תחילת חודש ינואר 2008, מגיעים כ-100 מטופלים מדי ערב למרפאה, רובם המכריע פליטים ומבקשי מקלט. עקב העומס הרב והמשאבים המצומצמים איננו מסוגלים לספק שירותי בריאות לכולם.

בחודשים הראשונים לשהייה בישראל אוכלוסיית הפליטים ומבקשי המקלט היא לרוב חלשה יותר מאוכלוסיות מהגרים אחרות ומתקשה לממן גם תרופות וטיפולים שעלותם נמוכה ואשר אין באפשרותינו לספק במרפאה (בדיקות מעבדה, צילומים וכו').

עמותת רופאים לזכויות אדם פועלת מול משרד הבריאות בדרישה למצוא פתרון רשמי הולם לצרכי הבריאות של פליטים ומבקשי מקלט.

בשל העומס הרב, בשל מצבם הקשה של פליטים, החיים במקלטים ארעיים וברחוב, ובשל מתכונת החירום בה פועלת המרפאה הפתוחה, אנו קוראים לציבור אנשי הרפואה במדינת ישראל לפעול במספר מישורים על מנת להקל על מצוקתם של הפליטים ומבקשי המקלט:

• פתחו את מרפאותיכם עבור פליטים ומבקשי מקלט כאקט של סולידריות עם אוכלוסיית הפליטים וכאקט של מחאה אל מול אטימות משרד הבריאות בנושא והתנערותו מאחריות (הודיעו לנו על פתיחת המרפאה ואנו נתאם הגעתם של הפליטים ומבקשי המקלט. גם קבלה של מספר חולים בודדים ביום תועיל).

• צאו לבדוק פליטים ומבקשי מקלט במקלטים ובמרכזים בהם הם שוהים, וזאת על מנת להוריד את הלחץ על המרפאה הפתוחה (פנו אלינו ואנו נתאם הגעתכם למקלטים).

• פנו בקריאה אישית אל מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות בדרישה שיפעלו למציאת פתרון עבור צרכי הבריאות של פליטים ומבקשי מקלט.

• הרימו תרומה למען המרפאה הפתוחה, על מנת שנוכל לאפשר טיפול רפואי הולם למבקשי המקלט המגיעים אלינו. ניתן לתרום באמצעות המחאה לפקודת: רופאים לזכויות אדם, למוטב בלבד, ובמשלוח דואר רגיל לרופאים לזכויות אדם, רח' גולומב 52 ת"א 66171. קבלה תישלח לתורם. למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

• אנו זקוקים בדחיפות לתרופות ולציוד רפואי. אם יש ברשותכם מוצרים שאתם יכולים לתרום, אנא צרו איתנו קשר.

להתנדבות במרפאה או מחוצה לה אנא צרו קשר עם אימאן (iman@phr.org.il או בטלפונים: 03-6390104; 054-6995399).

לתרומת תרופות וציוד נא לפנות לנועה (noa@phr.org.il או בטלפונים: 03-6873027; 054-6995299).