Laissez Passer לסה פסה: דיני ההגירה ב-27 מדינות האיחוד האירופי

יום שני, 31 במרץ 2008

דיני ההגירה ב-27 מדינות האיחוד האירופי

האיחוד האירופי וארגון ההגירה הבין-לאומי (IOM) מפרסמים בימים אלה מחקר משווה על אודות דיני ההגירה ב-27 מדינות האיחוד: אשרות כניסה; תנאים לרכישת תושבות; הגירה עבודה; מעמד לבני משפחה של מהגרים; ואשרות לצורכי לימודים והכשרה מקצועית. המחקר מתמקד בהגירה על פי החוק, ואינו כולל התייחסות מיוחדת לפליטים ולמבקשי מקלט.


תודה לכרמי לקר על ההפנייה למחקר