Laissez Passer לסה פסה: פתוח סגור פתוח

יום שלישי, 1 באפריל 2008

פתוח סגור פתוח

המרפאה הפתוחה של רופאים לזכויות אדם סגורה. המרפאה קרסה תחת עומס הפליטים ומבקשי המקלט הפונים בבקשה לסיוע רפואי. למרפאה הפתוחה אין די מתנדבים, אין די ציוד רפואי, ואין אפשרות להעניק טיפול רפואי מורכב ומתמשך. משום כך הוחלט לסגור את המרפאה הפתוחה ולהפסיק למלא את תפקידה של המדינה.


מאז ראשית השבוע שעבר העובדים והמתנדבים של העמותה מלווים את הפליטים החולים לחדרי המיון. בתי החולים איכילוב, וולפסון, שיבא ובילינסון פתחו לעת עתה את שעריהם בפני הפליטים. משרד האוצר טרם פתח את הארנק. לא לרופאים לזכויות אדם יש להעביר את התקציב, אלא לבתי החולים, על מנת שאלה לא יסגרו בפני הפליטים.