Laissez Passer לסה פסה: מצפון לחדרה יש שטח כבוש

יום שלישי, 25 במרץ 2008

מצפון לחדרה יש שטח כבוש

עוד שינוי לטובה שהביאו עלינו הפליטים, והפעם מן הגבול הצפוני.


את הפליטים שנעצרים ומשוחררים מצייד משרד הפנים בצו ובמפה. הצו מורה להם לשהות מדרום לגדרה או מצפון לחדרה. המפה היא מפת ישראל, שעל גביה נמתחו שני קוים: מעל לגדרה ומתחת לחדרה. עיון במפה המטושטשת מגלה הפתעה: מדינת ישראל מחלקת לפליטים מפה המכירה בכך, שרמת הגולן היא שטח כבוש.