Laissez Passer לסה פסה: קוקטייל טרום טיסה

יום שבת, 17 במאי 2008

קוקטייל טרום טיסה

הוושינגטון פוסט והניו יורק טיימס הקדישו בשבועות האחרונים מספר כתבות לפגיעה בזכויותיהם של מהגרים העצורים לצורך גירושם מארה"ב. הוושינגטון פוסט דיווח על הזנחת בריאותם של המהגרים העצורים. הניו יורק טיימס על אודות שישים ושישה מהגרים שמתו בין השנים 2004 ל-2007 במתקני המעצר.

הכתבה האחרונה בסדרה של הוושינגטון פוסט, שפורסמה ביום רביעי האחרון, כוללת גילוי מחריד שטרם נחשף.
מאז שנת 2003 סיממו רשויות ההגירה האמריקאיות לפחות 250 מהגרים אך ורק כדי לאפשר את גירושם ללא התנגדות. "קוקטייל טרום טיסה" מכונות התרופות הפסיכיאטריות הקשות, שהוזרקו למהגרים העצורים ללא הצדקה רפואית ובניגוד לרצונם.