Laissez Passer לסה פסה: ואלה שמות

יום שני, 2 ביוני 2008

ואלה שמות

ואלה שמות חברי הכנסת שהצביעו לפני שבועיים בקריאה ראשונה בעד החוק המכונה "חוק וילנאי", שמקדמת מפלגת העבודה באמצעות שר הביטחון, אהוד ברק, וסגנו, מתן וילנאי:

מתן וילנאי
קולט אביטל
רוחמה אברהם בלילא
אלי אפללו
זאב בוים
יצחק בן-ישראל
עמירה דותן
אברהם הירשנזון
יואל חסון
שלמה מולה
גדעון עזרא
יוחנן פלסנר
יצחק גלנטי
יצחק זיו
אורי אריאל
דוד אזולאי
יצחק וקנין
נסים זאב
אברהם מיכאלי
יעקב מרגי

כפי שכתבנו לאחרונה, "חוק וילנאי", אם יעבור, יאפשר לבצע "החזרה חמה", כלומר גירוש בלי בחינת בקשות לקבלת מקלט, של מי שנתפסו בסמוך לגבול, ובהם פליטים ומבקשי מקלט שנשקפת סכנה לחייהם; החזקה במעצר ללא כל ביקורת שיפוטית במשך שבועיים; ומעצר לפרק זמן בלתי מוגבל ללא קיומו של הליך הוגן. הוא גם יכשיר את מעצרם של ילדים לפרקי זמן לא מוגבלים, ללא מעורבות גורמי הרווחה וללא הבטחת טובתם, ויחיל הסדרי מעצר דרקוניים על מבקשי מקלט ופליטים.