Laissez Passer לסה פסה: מהיום זה רשמי: ישראל היא מדינת הגירה

יום שלישי, 15 ביולי 2008

מהיום זה רשמי: ישראל היא מדינת הגירה

לפני מספר שנים ביקש מוקד סיוע לעובדים זרים לשנות את רישומו אצל רשם העמותות: להחליף את המונח "עובדים זרים" ב"מהגרי עבודה". הרשם דחה את הבקשה. אין בישראל מהגרי עבודה, קבע הרשם, אלא עובדים זרים, והשינוי עלול להטעות.
לאחר מכן קמה מנהלת ההגירה, שהיא בעצם משטרת גירוש, ומהיום אין עוד מינהל אוכלוסין במשרד הפנים, אלא רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול. נראה מי ינסה להמשיך ולעצום עיניו לכך שישראל היא מדינת הגירה.
מנהל מינהל האוכלוסין יהיה מעתה ראש הרשות. טוב שכך. הרשות לא צריכה מנהל. היא צריכה ראש, וכדאי שיהיה לה גם לב.