Laissez Passer לסה פסה: כנס: "זכויות אדם וצדק בהגירה: היבטים לאומיים ובין-לאומיים"

יום חמישי, 24 ביולי 2008

כנס: "זכויות אדם וצדק בהגירה: היבטים לאומיים ובין-לאומיים"

מאת: דני עברון, מרכז מינרבה לזכויות האדם

מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים יקיים בחודש מאי 2009 כנס בין-לאומי בן שלושה ימים בנושא "זכויות אדם וצדק בהגירה: היבטים לאומיים ובין-לאומיים". אפשר למצוא כאן קישור לקול הקורא להגשת הצעות לכנס. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 1.9.2008.