Laissez Passer לסה פסה: הקצין רצה שזה יתבצע במהירות האפשרית

יום רביעי, 3 בספטמבר 2008

הקצין רצה שזה יתבצע במהירות האפשרית

כך מתבצעת "החזרה חמה" של פליטים (תרגום חופשי של עדות של חייל ישראלי המשרת בגבול ישראל-מצרים. העדות התפרסמה במקור באנגלית):
"מצלמות הצבא קלטו את האנשים בשישי בלילה. בשבת בבוקר הם הגיעו, ואנו ניגשנו אליהם. החיילים המצרים החלו לירות לעברם. אחד הפליטים היה בצד שלנו, כשחטף כדור ברגלו.

הפליטים אינם יודעים היכן הגבול. אספנו אותם, שבעה עשר במספר. חשבתי שננהג על פי הנוהל הרגיל (מתן מים ובדיקה רפואית), אבל אז הגיעו הקצינים הבכירים. הם הורו לנו לכסות את עיניהם ולאזוק אותם. זה לא קרה קודם מעולם. העלנו את כולם על אוטובוס צבאי, שנסע לעבר הגבול. הקצינים דיברו עם הקצינים המצרים, הזיזו את הגדר ומסרו את הפליטים לידיהם. מסרנו אותם למצרים עשרים דקות לאחר שנורו על ידי חיילים מצרים.

למחרת הגיעו עוד שבעה פליטים מאותה קבוצה. הם המתינו לנו, אבל אנחנו החזרנו אותם למצרים בלי לשאול אותם דבר, בלי לשאול אותם האם הם בסכנה. השאלה היחידה שנשאלה היא: האם ישנם עוד מהם. גם זה קרה תוך דקות. הקצין רצה שזה יתבצע במהירות האפשרית.

זה לא צודק. מוסרית זה לא צודק. המדינה הזו נוסדה על ידי פליטים מכל העולם. כשאתה רואה אנשים שזה עתה ירו עליהם מתחננים לעזרה, האינסטינקט שלך הוא לעזור. אתה לא יודע האם אתה דן אותם לגיהנום או למוות על ידי החזרתם. הם לא רוצים להיות שם, וזה מרגיש לא נכון למסור אותם חזרה. אני בהחלט שוקל האם אני מוכן לעשות דברים כאלה. זו מלחמה בתוכי."