Laissez Passer לסה פסה: Homeland Guantanamos

יום רביעי, 29 באוקטובר 2008

Homeland Guantanamos

ארגון זכויות האדם הניו יורקי Breakthrough מצא דרך מבריקה להעלות את המודעות לפיקוח, לתנאי המעצר, ליחס האלים ולטיפול הרפואי במתקני מעצר של שוהים שלא כדין בארה"ב, ובאופן ספציפי למותו במעצר של בובקר בהא, מהגר מגיניאה שמת במתקן הכליאה אליזבת', מתקן לשוהים שלא כדין בניו ג'רזי. בובקר בהא, בן 52, נמצא מת במתקן עם שבר בגולגולת ושטפי דם מוחיים.

הארגון יצר אתר, שבו משחק אינטראקטיבי בשם Homeland Guantanamos. אם תיכנסו לאתר תוכלו לשחק כעיתונאי הנמצא במתקן ומתחזה לשומר בניסיון לחקור את מותו של בהא. העיתונאי מונחה על ידי דמות מצוירת, עצור במתקן, המציגה בפניו עדויות מצולמות של עצורים לשעבר במתקן ומסמכים אמיתיים הנוגעים למותו של בהא.

היכנסו גם אתם לאתר וחקרו את מותו של בהא: www.homelandgitmo.com