Laissez Passer לסה פסה: Yes, We Can

יום רביעי, 5 בנובמבר 2008

Yes, We Can

זו הצעקה שעדיין מהדהדת כאן בניו יורק בשעה שתיים בלילה. זו הייתה הקריאה במסיבת המפלגה הדמוקרטית שהלכתי אליה במקום ללכת להרצאה על דיני הגירה, זו הקריאה ששמעתי בטיימס סקוור אחר כך, זו הייתה הקריאה בהמשך הלילה ברכבת התחתית בדרך הביתה, וזו הקריאה שעדיין נשמעת עכשיו ברחוב ומטפסת עד אליי דרך חלונות הקומה ה-14. כן, אולי הם יכולים. מי יודע...