Laissez Passer לסה פסה: משרד הפנים הקים לו בית משפט

יום חמישי, 4 בדצמבר 2008

משרד הפנים הקים לו בית משפט

משהו רוחש במשרד הפנים (ולא מדובר רק בעובדה שפקידי מטה רשות האוכלוסין וההגירה עוברים השבוע, בשעה טובה, לבניין חדש ולמשרדים משופצים. גם מי שיש בליבו על משרד הפנים, לא היה מעז לאחל לעובדי המשרד את המשכן המחפיר, אותו הם עוזבים ברחוב הלל).

בשבוע שעבר הופיעה ב"ילקוט הפרסומים" הממשלתי הודעה קצרה מטעם שר הפנים, ולפיה העביר את סמכויותיו לפי חוק הכניסה לישראל – החוק שעוסק בהגירה לישראל ובהסדרת מעמדם בישראל של מי שאינם יהודים – ליושב ראש ועדת ההשגה לזרים במשרד הפנים.

ועדת ההשגה לזרים? מנכ"ל משרד הפנים, אריה בר, התייחס בדיון שהתקיים לפני שנה בועדת הכנסת למאבק בסחר בנשים לתכנית להקים "ועדה בראשות שופט בדימוס", ש"כל מי שמקבל תשובה שלילית בנושא אשרות" יוכל לפנות אליה. המטרה, כך נמסר, היא להקל על העומס בבתי המשפט, ולפתור את אותם מקרים בהם "אנשים לא קיבלו תשובות לפניה שלהם". שחר אילן דיווח בעקבות זאת בעיתון "הארץ", כי לפי התכנון פרט לשופט בדימוס ישמשו בועדה שני עורכי דין מן הלשכה המשפטית של משרד הפנים.

כשהדברים התפרסמו, אמרתי שזו הפעם הראשונה שמשרד הפנים מודה שהוא משתמש בבית המשפט כאינסטלטור. עם זאת, הפתרון אינו הקמת טריבונל בתוך משרד הפנים, אלא תוספת כוח אדם, שתתטפל כראוי בפניות. הבעתי חשש, שהועדה לא רק שלא תייעל את העבודה אלא תסרבל אותה, ותיצור צוואר בקבוק של ממתינים להחלטותיה. במלים אחרות: הממתינים לקבלת מעמד יידונו לעוד מסלול ייסורים. במשרד המשפטים מתקיימים מזה תקופה ארוכה דיונים על הצעת חוק להקמת ערכאות מיוחדות לענייני הגירה, אבל גם הפעם משרד הפנים החליט שלא להמתין, ועקף את הצורך בהליכי חקיקה. את הטריבונל הפרטי שלו לענייני הגירה הקים בנוהל (שאותו, איך אחרת, לא פרסם).

הדברים הללו מעניינים את שופט בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, משה סובל, כקליפת השום. זה הוא שיחד עם חבריו נאלץ להתמודד מדי יום עם המעמסה העצומה, ונפשו קצה במלאכת השרברבות ובצינור הביוב הסתום של משרד הפנים. על ההודעה הרשמית מן השבוע שעבר בדבר העברת הסמכויות ליושב ראש ועדת ההשגה לזרים עט כמוצא שלל רב. בזו אחר זו נתן בימים האחרונים החלטות, בהן התבקשה התייחסות משרד הפנים והעותרים לאפשרות, שהעניינים העולים בעתירות שבפניו יתבררו בפני ועדת ההשגה.
עדכון (9.12.2008): עו"ד יותם בן הלל מהמוקד להגנת הפרט העביר לי את הנוהל של משרד הפנים, שהוגש לבית המשפט בתגובה להחלטות השופט סובל. "הועדה" היא אדם אחד - "נציב השגות לזרים". בשלב הראשון, כפיילוט, ידון הנציב בשני עניינים בלבד, שנוגעים לתושבי ירושלים המזרחית: הסדרת מעמד של בני זוג ורישום ילדים. נו, אם צריכים לבחור קבוצה להתנסות עליה, מדוע לא באלה; הם הרי רגילים שמטרטרים אותם. ואולי ראוי לברך? סוף סוף משרד הפנים מגלה דעתו, שתושבי ירושלים המזרחית וילדיהם הם "זרים".