Laissez Passer לסה פסה: אירועי יום המהגר הבינלאומי 2008

יום רביעי, 3 בדצמבר 2008

אירועי יום המהגר הבינלאומי 2008

מוקד סיוע לעובדים זרים * סינמטק תל-אביב
האגודה לזכויות האזרח בישראל * אמנסטי ישראל * אס"ף
אסקוואליטה * בני דארפור * מסיל"ה
העמותה לקידום פליטים אפריקאים
אגודת מבקשי המקלט האריתראים * מע"ן
קו לעובד * רופאים לזכויות אדם
מזמינים לחגוג את
יום המהגר הבינלאומי
סרטים, מופעים, פסטיבל מזון, הפעלות לילדים, דוכני מידע
סינמטק תל-אביב, שבת 27.12.07 החל משעה 15:00
יום המהגר הבינלאומי נחגג ברחבי העולם כדי לציין את תרומתם של מהגרי ומהגרות עבודה למדינות בהן הם שוהים, ולטפח קשרי תרבות הדדיים. זו השנה השמינית שארגוני זכויות האדם וסינמטק תל-אביב יוזמים אירוע תרבותי לציון יום זה. האירוע יכלול סרטים העוסקים במהגרי עבודה ובפליטים, פסטיבל מזון בינלאומי שהוכן על-ידי נציגים של קהילות מהגרים בתל-אביב ומופעים של להקות מהגרים. האירוע בתל-אביב הוא אחד מסדרת אירועים תרבותיים שונים אשר יתקיימו ברחבי העולם.
לתכנית הקליקו על התמונה שמימין.