Laissez Passer לסה פסה: אל אל הפועל (הזר)

יום חמישי, 12 במרץ 2009

אל אל הפועל (הזר)

ישנם ריטואלים תקשורתיים שפעילים משופשפים בארגונים לשינוי חברתי אינם יכולים להימנע מהם. יש מי שצריכים להתייצב בזעם לצד מקרר ריק עם פרסום דו"ח העוני, ויש מי שמוכרחים להגיב לסוגיות הגירה של ספורטאים.

אחת לאיזה זמן מתפרסמת ידיעה על ספורטאי זר שרכש מעמד של קבע בישראל בהליך יעיל ומזורז. חיש מיד אני נקרא אל המיקרופון כדי לברך את האזרח הטרי, ועל הדרך לחרף ולגדף את משרד הפנים, שכן הספורטאי הזה (שאת שמו שיננתי שוב ושוב לפני השידור, רק שלא אתבזה) הוא יחיד ומיוחד, ואותו וכשכמותו אפשר למנות בחטף, ובדרך כלל, כך אני, משרד הפנים מנהל סחבת קנאית כתחליף למדיניות הגירה. מדוע, אני נוהם בשידור, מדוע לא ינהג משרד הפנים כפי שנהג באותו זה עם כל מבקשי המעמד?

היום למדנו, שלא רק בענייני מעמד ספורטאים זוכים ליחס מועדף. גם בעניינים של מעצר ושל גירוש. שחקן העבר של הפועל ירושלים, הכדורסלן קני ויליאמס, כך פורסם, זומן לשימוע במשרד הפנים בחשד שהוא שוהה בישראל שלא כדין. לויליאמס בת זוג ישראלית ועולל בן ארבעה חודשים. בשימוע יוכל לשטוח את טענותיו, ורק לאחר מכן תתקבל החלטה.

לא גררו אותו מהמיטה בארבע לפנות בוקר לקולות התינוק המצווח והרעייה הבוכיה. לא אישפזו אותו במעשיהו. זימנו לשימוע. היינו כחולמים.