Laissez Passer לסה פסה: בחריין

יום שישי, 15 במאי 2009

בחריין

פקידי ההגירה וקובעי המדיניות בישראל מרגישים מאוד בנוח כשמשווים אותם לעמיתיהם שבמדינות המפרץ הפרסי. מה שמעוללים שם למהגרי עבודה – הרבה יותר גרוע. והנה התבשרנו, שממשלת בחריין עומדת לבטל את הסדר הכבילה של מהגרי העבודה לספונסרים המקומיים, ומן הקיץ הקרוב מהגרי עבודה יוכלו לעבור באופן חופשי בין מקומות עבודה. אצלנו בג"ץ פסק לפני למעלה משלוש שנים שכבילה של מהגרי עבודה למעסיקיהם, "מעין עבודת בגרסה מודרנית", הינה אסורה, ולפני מספר חודשים, כשקבע שהמדינה ביזתה את פסק הדין, דרש לוודא, "כי כל רשויות האכיפה הפנימו את משמעותו של פסק הדין... ובעיקר את הקביעה כי הסדר הכבילה למעסיק חלף מן העולם". במענה להחלטה זו הודיע משרד הפנים, שמה שהיה הוא שיהיה. בסך הכל, כפי שפירסם לאחרונה בהודעה לעיתונות מטעמו, מהגרי עבודה שאינם נמצאים אצל מעסיקיהם, מאבדים את מעמדם "בעל כורחם" והופכים לשוהים שלא כדין. "בעל כורחם" זה קורה להם, ולא, חלילה, משום נהלי הכבילה הארורים, שמפקיעים את רישיון העבודה עם סיום יחסי ההעסקה, נהלים שאפילו בבחריין חלפו מן העולם.