Laissez Passer לסה פסה: אלמוני סודני

יום חמישי, 25 ביוני 2009

אלמוני סודני

מאת: סיגל רוזן, מוקד סיוע לעובדים זרים

במחצית חודש מאי פורסם שכוחות משמר הגבול במצרים ירו למוות במהגר אפריקאי כשניסה לחצות את הגבול לישראל. כמה ימים לאחר מכן דווח, שלא המצרים הם שלחצו על ההדק, אלא כוחות צה"ל, והמהגר האפריקאי הפך לפליט סודני. מתנדבי מוקד סיוע לעובדים זרים, שביקרו בכלא "סהרונים" שליד קציעות בראשית חודש יוני, שוחחו עם הפליטים שהגיעו ונעצרו, ולמדו שהפליט הסודני שנורה על ידי חיילי צה"ל הוא בכלל פליט אריתראי. חקירת הצבא טרם העלתה זאת. חבריו של ההרוג, שחצו עמו את הגבול, וכלואים ב"סהרונים", טרם נחקרו. לו שוחחו עמם החוקרים, היו שומעים מהם, שחיילי צה"ל ירו בפליט ללא שקראו לו לעצור.

מספר אחד מחבריו של ההרוג: "לפני מעבר הגבול, החיילים המצרים הצליחו לתפוס אחד מאיתנו. אנו המשכנו לרוץ. הגענו לכביש שם אמרו לנו הבדואים לחכות לצבא הישראלי. שני כלי רכב של צה"ל התקרבו. דניאל (השם בדוי) כנראה נבהל והחל לרוץ. כמה חיילים התקרבו אלינו וכיוונו כלי נשק לראשנו. שאר החיילים, כעשרה בערך, רצו אחרי דניאל וירו בו. הוא נפל על הגבעה. כשהחיילים שירו בדניאל חזרו אלינו, אחד מהם אמר לנו שהוא מת, ושאל האם אנו מכירים אותו. אמרנו שכן. הוא שאל האם אנו קרובי משפחה שלו. ענינו שלא. ביקשנו לראות אותו, אבל החיילים לא אפשרו לנו ולקחו אותנו משם".

חבר אחר יודע לספר שדניאל היה נשוי ואב לשלושה ילדים קטנים. בשבע השנים האחרונות גוייס למה שמכונה באריתריאה "שירות לאומי", ואשר מועד השחרור ממנו, אם קיים, אינו ידוע. במסגרת "השירות הלאומי" עבד דניאל בעבודות בניין מפרכות במשך רוב שעות היממה במרחק רב ממשפחתו. מדי שנה ניתנו לו עשרה ימי חופשה שבמהלכם זכה לבקר את משפחתו המתרחבת. הוא לא יכול היה ללוות את אשתו בהריונות ובלידות. ילדיו, כמו שאר הילדים באריתריאה, התרגלו לחיי דלות ועוני ללא נוכחות אב בחייהם. התנכלות מצד מפקדיו הניעה את דניאל לסכן את חייו ולהימלט. מאחר שלא היה בידיו לגייס את הסכום הנדרש למילוט משפחתו בשלמותה, הוחלט שדניאל יימלט ראשון ויפעל לאיחודה המחודש של משפחתו בכל מדינה שתאפשר זאת.

מעדויות חבריו למסע של דניאל עולה, שלא רק חוקרי האירוע אלא גם החיילים לא טרחו לברר דבר וחצי דבר אודותיו לאחר שירו בו למוות. שלושה ימים לאחר הירי שלח צה"ל לבית הקברות בקיבוץ חצור גופת גבר, שנקברה תחת שלט עץ לבן הנושא את הכתובת "אלמוני סודני". כנראה שזוהי גופתו של דניאל, ואולם קרובי משפחתו לא יוכלו לדעת זאת, משום שחיילי צה"ל שנטלו את חייו, לא טרחו ליטול את פרטיו.

במהלך שנת 2008 נורו למוות על ידי משמר הגבול המצרי לפחות 33 מבקשי מקלט. רבים מאותם "אלמונים סודנים" הקבורים בחצור, נורו על ידי החיילים המצרים, אך בעזרת חבריהם למסע, הצליחו לחצות את הגבול בטרם הכריעה אותם הפציעה. העובדה שנקברו תחת שלטים הנושאים את הכתובת "אלמוני סודני" מעידה כי אף אחד לא טרח לברר את שמם או האם הם אכן "סודנים" – שם כללי בפי חיילינו לכל מבקשי המקלט האפריקאים המצליחים לחצות את הגבול. כך למשל, תחת השלט "26.8.08 אלמונית סודנית", קבורה אזרחית חוף השנהב שבן זוגה כלוא ב"סהרונים" מאז חצו יחדיו את הגבול לפני עשרה חודשים והיא נורתה למוות על ידי המצרים. הוא לא הורשה להשתתף בקבורתה ופרטיה אף לא נלקחו ממנו לצורך רישומם על קברה.