Laissez Passer לסה פסה: גנות יוצא לצוד. ילדים.

יום שבת, 4 ביולי 2009

גנות יוצא לצוד. ילדים.

שבע שנים אחרי שעשה זאת כמפקד הראשון של משטרת ההגירה, יעקב גנות, כעת ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, שוב יוצא לצוד, אלא שהפעם על הכוונת גם ילדים.

התעדכנו באתר המוקדש למאבק בגירוש הילדים, ובואו להפגנה הערב, מוצאי שבת בשעה 20:00, במפגש הרחובות המלך ג'ורג' ובן-ציון נגד הגירוש, נגד הברוטאליות ונגד הגזענות.