Laissez Passer לסה פסה: הדבר בידינו

יום רביעי, 29 ביולי 2009

הדבר בידינו

מן הבלוג של מתי שמואלוף למדתי על קריאה לחקלאים, שמתפרסמת בגיליון יוני-יולי של בטאון תנועת המושבים, "המושב":

הבנתם? העובדים הם של אבא שלהם. צמיתים. מי שעוזב - "ברחן". העיקר שנציגי המדינה מספרים לכל מי שמוכן לשמוע, שהסדר הכבילה של מהגרי עבודה למעסיקיהם בוטל. "אוהל הדוד תום", כבר אמרנו?