Laissez Passer לסה פסה: לא עוצרים

יום שבת, 1 באוגוסט 2009

לא עוצרים

גירוש ילדי מהגרי עבודה ובני משפחותיהם נדחה לעת עתה. מדיניות "גדרה-חדרה", האוסרת על פליטים לשהות באזור המרכז, בוטלה. תשעה באב תשס"ט ייזכר כיום מכונן בתולדות המאבק על זכויות מהגרים ופליטים בישראל. כשיחזור לנו האוויר – נכתוב על זה.

מה הלאה? אסור לאפשר את המשך גירוש מהגרי העבודה בחסות מדיניות "הדלת המסתובבת". אסור לוותר על חקיקה שתסדיר אחת ולתמיד את מעמדם של ילדים למהגרי עבודה, ותסיר את אימת הגירוש מעל ראשם. אסור להשלים עם המשך כליאתם של 300 הפליטים שנתפסו באזור המרכז משום שהפרו את הוראות מדיניות "גדרה-חדרה" המרושעת, ולכן הם עודם עצורים. אסור להניח לחרפה הקרויה הצעת החוק למניעת הסתננות, המבקשת לכלוא ולגרש פליטים ולהעניש את מי שמסייעים להם, לעבור.

הערב, מוצאי שבת, בשעה 19:00, נפגשים בגינת לוינסקי בתל-אביב, ומשלבים ידיים עם מהגרי העבודה ועם הפליטים לשרשרת של סולידריות. מחר, ראשון, בשעה 09:00, הפגנה בגן הורדים בירושלים בקריאה לשרי הממשלה לאמץ את הצעת שר החינוך להימנע מגירוש ילדים ובני משפחותיהם ולהקנות להם מעמד.
לא עוצרים. המאבק נמשך.