Laissez Passer לסה פסה: הפנים מאחורי הגירוש

יום שני, 7 בספטמבר 2009

הפנים מאחורי הגירוש

דודו קוסטיקה ורן קדרון, שיצרו במסגרת "הטלוויזיה החברתית" את הסרטון "ללא מעמד" על מצבם של הפליטים האריתראים, אחראים גם לסרטון המרגש הזה.