Laissez Passer לסה פסה: גשמי ברכה שטפו את הדרום

יום שני, 18 בינואר 2010

גשמי ברכה שטפו את הדרום

כך מבשרת הכותרת באתר האינטרנט של עיתון "הארץ", ומצגת מרהיבה מביאה את המים השוצפים המציפים את הנגב. גשר ניצנה שקרס מזכיר מיד את מי שנמצאים לא רחוק, בקציעות, כלואים במחנה אוהלים. יש שם נשים, יש שם גברים, יש שם ילדות וילדים. הם מבקשים בישראל מקלט, ואיש אינו מתכוון לגרשם. הם נמצאים שם סתם, ללא כל הצדקה, מקדמים את גשמי הברכה.