Laissez Passer לסה פסה: הכניסה לחברים של אפריקאים אסורה

יום רביעי, 7 באפריל 2010

הכניסה לחברים של אפריקאים אסורה

מאת: ד"ר יובל לבנת, התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב

אתמול התפרסמה ב"הארץ" ידיעה בדבר מניעת כניסתם של שלושה תיירים אמריקאיים לישראל. השלושה, אריתריאים ואתיופים במוצאם, נכנסו לישראל למטרת ביקור תיירותי של שבועיים, אך מצאו עצמם מסורבי-כניסה, והועלו על מטוס בחזרה לארצות-הברית. זאת לאחר שאחת מהשלושה סיפרה לשוטרת ביקורת הגבולות, שהיא מכירה מבקש מקלט אפריקאי, השוהה בישראל.

משרד הפנים לא הכחיש בתגובתו שהסירוב להתיר את כניסת השלושה לישראל נעוץ, לפחות בחלקו, בהיכרותם עם אותו מבקש מקלט. דוברות המשרד הטעימה, כי "מדובר בשלושה תיירים אשר הגיעו לבקר מבקש מקלט הנמצא בישראל תקופה ארוכה ומעמדו אינו מוסדר". מה ששכחה דוברת משרד הפנים להוסיף הוא שמדינת ישראל נמנעת, באופן מוצהר ומתמשך, מלבדוק את כל בקשות המקלט של האריתריאים והסודנים (שמהווים את מרביתם המכריעה של מבקשי המקלט בישראל). המדינה מסתפקת בהענקת "הגנה קבוצתית זמנית" של בני אותן מדינות מפני גירוש, אך אינה בודקת את בקשות המקלט שלהם באופן אינדיבידואלי. לאור כך, נמנעת ישראל מלהעניק לכל אותם אריתריאים וסודנים מעמד פליט, על כל המשתמע מכך (למשל: זכויות סוציאליות).

כך, אם כן, פועלת הלוגיקה של משרד הפנים. הוא נמנע מלבדוק את בקשות המקלט של כל האריתריאים והסודנים בישראל. ואם במקרה חבר של אריתריאי או סודני, בעל אזרחות אמריקאית, מגיע לישראל על מנת לבקר את חברו, כניסתו נאסרת, בנימוק שחברו השוהה בישראל נמצא בה כבר תקופה ארוכה... ומעמדו אינו מוסדר.

אגב, ממה בדיוק חשש משרד הפנים? שהתיירים בעלי האזרחות האמריקאית יחליטו להשתקע בישראל? או שמא הרציונל שונה לחלוטין: למנוע ממבקשי מקלט בישראל כל זכות אנושית שהיא, לרבות הזכות להיפגש עם חברים, רחמנא ליצלן.