Laissez Passer לסה פסה: הצעת החוק למניעת הסתננות - שקרים ומציאות

יום שלישי, 2 בפברואר 2010

הצעת החוק למניעת הסתננות - שקרים ומציאות

מחר תדון ועדת הפנים של הכנסת בהצעת החוק הממשלתית "למניעת הסתננות". "כולם 'מסתנני עבודה'", אומרת הממשלה. "זוהי סכנה בטחונית", היא מזהירה. "הם מדרדרים את שוק העבודה", היא מקוננת. "אנחנו בסך הכל מתאימים את הדין להמלצות ארגון המדינות המפותחות", היא מצטדקת. "ישראל תישאר מחוייבת לאמנת הפליטים", היא מצהירה. האמנם?

ארגוני הסיוע למבקשי המקלט פרסמו הבוקר דו"ח, המונה את עשרת השקרים, שממשלת ישראל אינה מהססת למכור לציבור כדי לקדם את הצעת החוק המחפירה.