Laissez Passer לסה פסה: שיחה בקו 2

יום שני, 25 בינואר 2010

שיחה בקו 2

א': שמעת שביבי נתניהו החליט לגרש את כל החמישים אלף עובדים זרים?
ב': ברוך השם! הגיע הזמן לגמור עם כל הרציחות והאונס והפשע.
א': אין, זה כבר לא ארץ ישראל. הכל זרים.
ב': לא ארץ ישראל.